Przepis na ciasteczka zgodne z Google Consent Mode v2

Najlepszy przepis na ciasteczka zgodne z Google Consent Mode v2

Solidne, jednorazowe wdrożenie, dzięki któremu Twoje kampanie Google Ads będą działać bez zarzutu.

Unikalna orientacja na maksymalizację liczby zgód

Główną ideą przyświecającą naszemu rozwiązaniu jest maksymalizacja liczby zgód, której sprzyja szereg autorskich funkcji panelu. Z naszej perspektywy akceptacja ciasteczek to pierwsza konwersja na Twojej witrynie.

Zgodność z obowiązującym prawem

Czasy zamknięcia tematu cookies krótką informacją o ich wykorzystaniu minęły bezpowrotnie. Nasze rozwiązanie domyślnie blokuje zapisywanie ciasteczek i nie zezwala na nie bez jednoznacznej zgody użytkownika.

Szerokie wsparcie obsługi plików cookies

Panel gwarantuje szerokie wsparcie dla dowolnych rozwiązań wykorzystujących pliki cookies. Każdy skrypt może być obsługiwany bezpośrednio przez naszą aplikację, jak i z poziomu Google Tag Managera.

Automatyczna wysyłka sygnałów do Google na temat stanu zgód użytkownika. W zapleczu administracyjnym panelu możesz dodatkowo skonfigurować parametry takie jakie url_passthrough czy ads_data_redaction.

Przekrojowa obsługa dowolnych tagów

Panel poza pełnym wsparciem skryptów zaimplementowanych za pomocą Google Tag Managera, obsługuje kody bezpośrednio wstrzykiwane na stronę (do nałowka lub stopki). Każdy tag tego typu może mieć swoją pasywną, niezapisującą cookies alternatywę uruchamianą mimo odmów użytkownika (np. pixel Meta z parametrem revoke).

Zaawansowane testy A/B

Z naszym panelem skonfigurowanie testu weryfikującego skuteczność alternatywnych wersji komunikacji to drobnostka! Badaniom tego typu towarzyszy pogłębiona automatyczna analiza wskazująca moment, gdy różnice pomiędzy testowanymi wariantami będą istotne statystycznie.

Innowacyjny przycisk zmiany stanu zgód

Na każdej podstronie Twojego serwisu wyświetlamy przycisk umożliwiający szybką zmianę ustawień prywatności. Jego obramowanie to równolegle pasek postępu obrazujący stan zgód użytkownika.

Wyraźne oznaczenie trybu prywatnego

Użytkownicy, którzy odrzucą wszystkie zgody mogą widzieć stronę w „trybie prywatnym” – wyraźnie oznaczoną ramką i stosowną adnotacją. W takim przypadku pływający przycisk dodatkowo pulsuje przypominając o rygorystycznych ustawieniach prywatności.

Możliwość blokowania formularzy kontaktowych

W puli zgód możemy umieścić zgodę na używanie formularzy kontaktowych, co może skłonić użytkowników zwyczajowo odmawiających wszystkich zgód do zmiany decyzji.

Uzależnienie czasu zapisu decyzji od jej charakteru

Panel daje możliwość dopasowania terminu ważności ciasteczka przechowującego stan decyzji użytkownika. Osoby, które nam odmówiły mogą zostać szybciej poproszone o podjęcie nowej decyzji.

Konstrukcja panelu uniemożliwia korzystanie ze strony użytkownikom, którzy nie podjęli decyzji na temat stanu swoich zgód. Dzięki temu eliminujemy ruch osób z domyślnie zablokowanymi ciasteczkami.

Pełna personalizacja wyglądu

Szata graficzna panelu jest elastyczna i można ją w pełni dostosować do designu dowolnej strony internetowej.

Anglojęzyczna wersja panelu

Wygodny przełącznik do anglojęzycznej wersji komunikatu gwarantujący, że decyzja każdego użytkownika będzie w pełni świadoma.

Wsparcie urządzeń mobilnych

Panel automatycznie wykrywa, czy jest wyświetlany na smartfonie i w razie potrzeby dostosowuje swój kształt do niewielkich wyświetlaczy.

Skrupulatna dokumentacja wszystkich zgód

Panel skrupulatnie archiwizuje stan wszystkich zgód każdego użytkownika odnotowując indywidualny identyfikator, dokładny czas podjęcia decyzji oraz wszystkie informacje prezentowane w danym momencie.

Indywidualne raporty na zawołanie

Informacje na temat historii zgód dowolnego użytkownika można jednym kliknięciem wyeksportować do dedykowanego raportu.

Intuicyjny generator list używanych cookies

Integralną częścią aplikacji jest skrypt do aktualizacji listy używanych ciasteczek automatycznie interpretujący surowe tabelaryczne dane z przeglądarki Google Chrome.

Czytelny wykaz stron trzecich

Każdy użytkownik znajdzie w panelu informacje na temat stron trzecich zapisujących ciasteczka na Twojej witrynie. Dodatkową przejrzystość zapewnia wyraźne oznaczanie regionu siedziby dostawcy danego rozwiązania.

Wygodny panel administracyjny

Wszystkimi ustawieniami panelu możesz wygodnie zarządzać z poziomu intuicyjnego zaplecza administracyjnego.

Oszczędność i brak zobowiązań

Nasze rozwiązanie to jednorazowe, kompletne wdrożenie, które zwraca się niemal natychmiast.

Dostępne pakiety

Wybierz wariant, który Ci odpowiada

Pakiet Mini

499 zł

Dożywotnia licencja na oprogramowanie panelu zgód na cookies dla jednej domeny. My dostarczamy kod i instrukcję – aplikację wdraża i konfiguruje Twój informatyk.

Pakiet Standard

699 zł

Dożywotnia licencja na oprogramowanie wraz z jej wdrożeniem na Twojej stronie internetowej. To Ty konfigurujesz panel z poziomu zaplecza administracyjnego.

Pakiet Premium

899 zł

Dożywotnia licencja wraz z kompleksową implementacją, konfiguracją panelu i jego pełnym dostosowaniem do szaty graficznej Twojej witryny.

Podane kwoty są cenami netto.

Kalkulator oszczędności

Optymalny wybór

Idealne rozwiązanie powinno zapewniać zaawansowane możliwości techniczne oraz… Bronić się korzystną ceną! Porównaj jednorazowy koszt wdrożenia naszego panelu z propozycjami udostępnianymi w formie subskrypcji.

W obliczeniach pomijamy fakt, że decydując się na nawiązanie stałej współpracy z zewnętrznym usługodawcą powierzasz mu przechowywanie rejestru zgód, co może mocno utrudniać gładkie zakończenie współpracy. Wiara w to, że obowiązujące dziś ceny abonamentów będą aktualne również za kilka lat wymaga natomiast niemałej dawki optymizmu.

Abonamentowe alternatywy
Czas zwrotu z inwestycji
Oszczędność na przestrzeni X miesięcy:

Krajowe i unijne przepisy

Ciasteczka zgodne z prawem

Kwestię ciasteczek w polskim systemie prawnym reguluje Art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego. Przepisy dopuszczają zapisywanie plików cookies pod warunkiem uprzedniego i zrozumiałego poinformowania o tym fakcie użytkownika oraz wyrażenia przez niego zgody na takie działania. Zakres zgód ma być regulowany za pomocą oprogramowania, a z obowiązku tego zwolnione są mechanizmy odpowiedzialne za dostarczenie komunikatów oraz usług żądanych przez użytkownika. Art. 174 przywołanej ustawy informuje natomiast, że do uzyskania wspomnianej zgody stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych – czyli dyrektywy UE znanej jako RODO.

RODO precyzuje te kwestie w art. 7 zatytułowanym „Warunki wyrażenia zgody”. Przepisy te nakładają na właściciela strony obowiązek wykazania, że zgoda została udzielona. Najprostszym i nie budzącym wątpliwości sposobem na spełnienie tego wymogu jest prowadzenie rejestru, w którym udzielane zgody są archiwizowane. RODO również podkreśla obowiązek stosowania zrozumiałego języka, rozdrobnienie zgód oraz możliwość ich łatwego wycofania.

Przepisy podkreślają, że wyrażona zgoda musi być dobrowolna, a jej brak nie może sią wiązać z ograniczeniem dostępu do usługi, jeżeli zakres danych, które chcemy przetwarzać nie jest niezbędny do „wykonania umowy”, czyli zapoznania się z Twoją stroną internetową. Innymi słowy – ewentualna odmowa dostępu do witryny z uwagi na fakt, że ktoś nie godzi się na zapis ciasteczek związanych np. z remarketingiem to czytelny znak, że konstrukcja systemu jest niezgodna z prawem i ingeruje w dobrowolność zgody.

W kwestii plików cookies wypowiedział się również w 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku dotyczącym sprawy o sygnaturze C‑673/17 doprecyzował, że checkboxy z wyrażeniem zgody na ciasteczka nie mogą być domyślnie zaznaczone. Jednocześnie uznał, że wyczerpująca informacja o cookies powinna zawierać informacje o tym, czy dostęp do danych w nich zawartych mogą uzyskać osoby trzecie. Wreszcie zdaniem TSUE zgodny z literą europejskiego prawa komunikat powinien obejmować informacje o okresie funkcjonowania stosowanych ciasteczek.

Podsumowując – sprawa jest skomplikowana i pośrednio regulowana z kilku odmiennych pozycji. W związku z tym prawnicze interpretacje tej kwestii również nie są jednoznaczne. Straszenie nieuchronnymi i poważnymi konsekwencjami za niewłaściwe informowanie o cookies byłoby nieuczciwe. Trudno jednak nie zauważyć, że polityka Google zmuszająca właścicieli stron internetowych do pilnej rewizji tego, w jaki sposób rozwiązują sprawę ciasteczek to idealna okazja do tego, by uporządkować tę kwestię.

Nasze rozwiązanie spełnia wszystkie powyższe wymogi.

Art. 173 – Prawo Telekomunikacyjne
Przechowywanie informacji w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i uzyskiwanie do nich dostępu
 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
  1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
  a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
  2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
  3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:
  1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
  2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.
 4. Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent lub użytkownik końcowy:
  1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania;
  2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;
  3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
Art. 174 – Prawo Telekomunikacyjne
Zgoda abonenta lub użytkownika końcowego

Do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

Art. 7 – RODO
Warunki wyrażenia zgody
 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrażą zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Część takiego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, stanowiąca naruszenie niniejszego rozporządzenia nie jest wiążąca.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.
 4. Oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, czy między innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy.
Wyrok TSUE z dnia 01.10.2019 w sprawie C‑673/17
Treść orzeczenia
 1. Artykuł 2 lit. f) i art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej), zmienionej dyrektywą 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r., w związku z art. 2 lit. h) dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, a także z art. 4 pkt 11 i art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), należy interpretować w ten sposób, że zgoda, o której mowa w tych przepisach, nie jest ważna, jeżeli przechowywanie informacji lub dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej, za pośrednictwem plików cookie, zostały zaakceptowane za pomocą domyślnie zaznaczonego okienka wyboru, którego zaznaczenie użytkownik ten musi usunąć, aby odmówić udzielenia zgody.
 2. Sposób interpretowania art. 2 lit. f) i art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58, zmienionej dyrektywą 2009/136, w związku z art. 2 lit. h) dyrektywy 95/46, a także z art. 4 pkt 11 i art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, nie powinien być różny w zależności od tego, czy informacje przechowywane lub udostępniane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej stanowią dane osobowe w rozumieniu dyrektywy 95/46 i rozporządzenia 2016/679.
 3. Artykuł 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58, zmienionej dyrektywą 2009/136, należy interpretować w ten sposób, że informacje, jakich usługodawca powinien udzielić użytkownikowi strony internetowej, obejmują również wskazanie okresu funkcjonowania plików cookie oraz określenie, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików.

Kontakt

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pola wyboru